Φαγκρί Κορωνάτο Ελληνικό

Το Φαγκρί Κορωνάτο είναι είδος βενθοπελαγικό που συναντάται σε πολύ μεγάλα βάθη και παίρνει το όνομα του απ’το χαρακτηριστικό εξόγκωμα που έχει στο κεφάλι του, το οποίο μοιάζει με κορώνα. Το εξόγκωμα αυτό παρουσιάζουν τα πολύ μεγάλα, ενήλικα άτομα του είδους. Eίναι ερμαφρόδιτο ψάρι και ωριμάζει σεξουαλικά, αρχικά ως θυληκό, αλλά μεγαλώνοντας, αλλάζει φύλο και μεταβάλλεται σε αρσενικό. Η επιστημονική ονομασία για το φαγκρί είναι Pagrus Pagrus αλλά το κορωνάτο φαγκρί στο διαδίκτυο το συναντάμε με την ίδια ονομασία που έχει το κορωνάτο τσαούση, Dentex Gibossus. Πολλές πηγές ταυτίζουν απόλυτα το κορωνάτο φαγκρί με τον τσαούση και δεν τα διαχωρίζουν, παρόλαυτα το κορωνάτο τσαούσι το συναντάμε στην επιστημονική του ονομασία ως dentex gibossus. Επίσης το κορωνάτο φαγκρί διαφέρει από το απλό φαγκρί σε νοστιμιά, καθώς είναι πολύ πιο νόστιμο, διαφέρει από τα φαγκριά τόσο στο μέγεθος όσο και στο χρώμα, (έχουν πιο ανοιχτόχρωμο χρώμα προς το ροζ) αλλά η βασική τους διαφορά έγκειται στο καρούμπαλο που βρίσκεται στο κεφάλι του ψαριού, το οποίο είναι όλο σάρκα και το καλύτερο φαγητό του ψαριού.

Φαγκρί Κορωνάτο Γεύση

Το φαγκρί κορωνάτο έχει εξαίσια γεύση, τυχερός όποιος το πιάνει στο αγκίστρι του, καθώς συνήθως τα ψάρια του είδους που πιάνονται ξεπερνάνε τα 4 κιλά. Η γλυκιά του σάρκα είναι συμπαγής, συνεκτική και πολύ ανώτερη από άλλα ψάρια εξίσου Α’ Ποιότητας. Το κρέας του είναι λευκό και αν θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε την υφή του θα λέγαμε πως είναι τόσο συνεκτική όσο της καραβίδας. Η μοναδική του γεύση αναδεικνύεται ιδιαίτερα στα κάρβουνα.

Φαγκρί Κορωνάτο Ταξινομία

Το κορωνάτο φαγκρί ταξινομείται στην τάξη τών Ακτινοπτερύγιων και στην οικογένεια των Σπαρίδων. Από την επιστημονική του ονομασία εξάγουμε το γένος και το είδος του ψαριού.

Βιολογικά Χαρακτηριστικά

Το μεγαλύτερο κορωνάτο φαγκρί που έχει καταγραφεί ανέρχεται στο ένα μέτρο και 10 εκατοστά. Συνήθως το συναντάμε στα 60 εκατοστά. Στην πλειοψηφία τους είναι θηλυκά μεχρι τα 50 εκατοστά. Έπειτα αλλάζουν φύλλο και μεγαλώνοντας εμφανίζεται στο κεφάλι τους το μεγάλο εξόγκωμα από το οποίο παίρνουν το όνομα τους στην Ελλάδα. Για το κορωνάτο τσαούσι συνήθως ισχύει το αντίστροφο. Το μεγαλύτερο βάρος που έχει καταγραφεί κυμαίνεται περίπου στα 16 κιλά. Το κεφάλι του είναι κυρτό στο προφίλ σχηματίζοντας καμπύλη στα νεαρότερα που δεν έχουν το εξόγκωμα και

Διατροφή

Τρέφεται με καρκινοειδή, ψάρια και κεφαλόποδα.

Γεωγραφική Κατανομή & Περιβάλλον

Το κορωνάτο φαγκρί κατοικεί σε βάθος 20-220 μέτρων. Προτιμά να κολυμπάει κοντά σε βράχια και πέτρες, καθώς και κοντά στον αμμώδη πυθμένα.

Ηλικία & Μέγεθος

Την ηλικία & μέγεθος που φτάνει το κορωνάτο φαγκρί, μπορούμε να τα προσδιορίσουμε βάσει καταγραφών μελετών. Το μέγιστο δημοσιευμένο βάρος που έχει καταγραφεί συνοψίζεται στα 16 κιλά, ενώ το μέγιστο μήκος αγγίζει τα 106 εκατοστά.

 

 

Σχολιάστε