Αχινός και Αχινοσαλάτα

Ο αχινός στην Ελλάδα είναι είδος πλέον επίσημα προστατευόμενο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως η αλίευση του αχινού από ερασιτέχνες απαγορεύεται, και όχι μονο απαγορεύεται αλλά και τα πρόστιμα είναι αρκετά τσουχτερά για τους παραβάτες, αφού ξεκινούν από 400 ευρώ και αγγίζουν ακόμα και τα 3000.

Εξαίρεση από τη νομοθεσία αποτελούν οι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι  σύμφωνα με το διάταγμα: “Για την αλίευση αχινών, οι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι διαθέτουν αλιευτική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄160) και του π.δ. 261/1991 (Α΄98), πρέπει να διαθέτουν και τη σχετική άδεια αλίευσης αχινών.” Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στις αντίστοιχες αρχές, οι οποίες εκδίδουν τις αλιευτικές άδειες, μαζί με μια φωτοτυπία της επαγγελματικής άδειας αλιείας τους και να αιτηθούν την άδεια για αλίεια αχινών. Η άδεια έχει διάρκεια 1 έτος το οποίο ξεκινάει από τον Δεκέμβριο κάθε έτους και χρειάζεται ανανέωση.

Περιορισμοί εργαλείων αλιείας αχινών

Περιορισμοί υπάρχουν και ως προς τα εργαλεία με τα οποία πραγματοποιείται η αλίευση από τους επαγγελματίες. Συγκεκριμένα επιτρέπεται αλίεση αχινών μόνο με τα κάτωθι:

α) Πιρούνα ή χέρα, με χειρισμό με το χέρι χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε μηχανικού μέσου. Το μεταλλικό
μέρος της πιρούνας ή της χέρας πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος τα 6 εκ., ή

β) ελεύθερη κατάδυση ή καταδυτική συσκευή και σύστημα παροχής αέρα, σύμφωνα με την περ.

γ) της παρ.2 του άρθρου 1 του π.δ. 86/1998 (Α΄78), όπως ισχύει. Ο χρησιμοποιούμενος από το δύτη αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα από το σκάφος πρέπει να έχει συνολικό μήκος έως 10 μέτρα.

Αχινός και Αχινοσαλάτα

Επιπλέον απαγορεύεται αυστηρά η πώληση αχινού από ερασιτέχνες στα εστιατόρια με τον οποία φτιάχνουν την γνωστή αχινοσαλάτα και τα εστιατόρια, έπειτα από έλεγχο των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την προέλευση του.

Σχολιάστε