Πίγκα – Ελληνική – Motled Grouper fish

Γαλλία: Badèche rouge, Mérou royal; Αγγλία: Motled Grouper fish; Ιταλία: Cernia rossa; Ισραήλ: Miktorit; Πορτογαλία: Badejo; Ισπανία: Gitano; Τουρκία: Tashanisi. Η Πίγκα είναι ψάρι που συναντάται σε μεγάλα βάθη. Πολλοί την … Διαβάστε Περισσότερα